Čtvrtek 23. listopadu 1989 Den pátý

Miroslav Štěpán byl vypískán dělníky během projevu na mítinku dělníků a techniků pražské ČKD Lokomotivka – Sokolovo.
V Praze se konalo shromáždění vedoucích funkcionářů, velitelů a náčelníků politických orgánů ČSLA. Vystoupil zde ministr národní obrany M. Václavík. Bylo přijato prohlášení, v němž stojí, že ČSLA vyjadřuje podporu ÚV KSČ a vládě. Na shromáždění byla vyjádřena připravenost armády hájit a ubránit vymoženosti socialismu, svobodu a mír v ČSSR.

V Olomouci pokračuje okupační stávka, lidé spontánně nosí na FF jídlo (alkohol je odmítán – je vyhlášen tzv. „suchý zákon“), peníze, nabízejí k dispozici svá auta. Město zaplavují letáky a plakáty s výzvou ke generální stávce, neboť oficiální média jsou stále pod vlivem cenzury a komunistické propagandy. Kurýři přinášejí poplašné zprávy z VŠB Ostrava. Stávkový výbor tam pracuje velmi špatně, proto je rozhodnuto, že UP Olomouc vezme na svá bedra agitaci celé severní Moravy. Ve čtvrtek a pátek vyjíždí celkem 500 studentů vybavených plakáty a letáky do všech důležitých aglomerací. Akční rádius je od České Třebové až po Třinec, na jih potom do Kroměříže.

Boj o každého dělníka je veden i v Olomouci. U bran továren stojí studenti a agitují. Ne všude se setkávají s pochopením. U Moravských železáren jsou dokonce několikrát fyzicky napadeni. Byl vydán zákaz
vstupu do továren. Komunisté se snaží izolovat studenty od ostatních. Večer se koná na hale koncert za účasti Karla Plíhala, Vaška Koubka a Slávka Janouška.
Jako host večera se účastní Roman Lipčík. Poté, co členka Stávkového výboru zcela neověřeně ohlásila pád Jakeše, se v sále rozpoutala davová euforie.

Koná se již tradiční demonstrace s transparenty u Svaté trojice, je zima a sněží. První dny u Trojice byly koordinovány z kavárny v Národním domě. Moderovali Jarda Krejčí a Mikuláš Pánek, o techniku a ozvučení se postarali bratři Jarek a Hugo Gotwaldové, Jindřich Suchánek dával dohromady po diskuzi u kulatého stolu závěrečnou verzi programu a staral se o „bezpečnost“ mikrofonu (megafonu), aby ho neurval každý. 
U založení olomouckého OF stáli: Josef Jařab, Milan Hořínek, František Mezihorák, Tonda Blažek, Petr Ritter, Zdenek Šťastný, Igor Koutecký a další…

Prosím o další komentáře, doplnění a opravy, odpoledne postnu foto z demonstrace.

Text: archív Totalita.cz, Přetlak, naše vlastní vzpomínky sdílené zde.
Foto: P. Zatloukal

Napsat komentář