Pondělí 27. listopadu 1989 Den devátý

Generální stávka mezi 12. a 14. hodinou proběhla na celém území ČSSR, ve všech městech a obcích, ve většině továren, podniků a institucí. Nepřetržité provozy projevily solidaritu manifestačně.
Na náměstích probíhaly během generální stávky manifestace, většinou organizované místními OF. Lidé, jak se to stalo po 17. 11. zvykem, nosili na oděvech trikolóry v národních barvách. Probíhaly diskuze o dalším možném společenském vývoji.
V Praze se studenti z pedagogické fakulty UK věnovali péči o děti, které dnes nemusely do školy a zůstaly by samy doma.
Dle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění se stávky zúčastnilo 75% občanů.

Koordinační stávkový výbor VŠ vydal prohlášení „Proč? – Proto!“, jako odpověď na otázku, proč studenti zůstávají ve stávce. V prohlášení znovu zopakovali důvody vyhlášení studentské stávky (17. listopad) a konstatovali, že některé jejich požadavky byly splněny, ale jiné jen částečně nebo nedůsledně. Připomněli, že někteří zkompromitovaní funkcionáři stále ještě zůstávají poslanci parlamentu, řešení otázky politických vězňů je nedůsledné, faktická moc strany ve státě přetrvává a doposud možnost studentů ovlivnit složení vyšetřovací komise FS k vyšetření 17. listopadu byla nulová.
Studenti proto vyzývají k bdělosti a připomínají, že přechod k opravdové demokracii není dosud nezvratný. Pro ukončení stávky požadují záruky, že jejich požadavky budou splněny.

Na olomouckém Horním náměstí se koná v rámci generální stávky doposud největší demonstrace. Zcela výjimečně se podařilo na netu nalézt barevnou fotografii. 
Prosím o Vaše vzpomínky a postřehy z tohoto dne.

Text: archív Totalita.cz, naše vlastní vzpomínky sdílené zde.
Foto: J. Majzlík