Středa 22. listopadu 1989 Den čtvrtý

V odpoledních hodinách byl ustaven Československý koordinační a informační výbor stávkujících studentů. Zástupci pražských stávkujících vysokých škol se v Praze setkali se studenty z Brna, Ostravy, Hradce Králové a Žiliny.
Bylo dohodnuto, že v Čs. výboru bude mít každá stávkující VŠ jednoho reprezentanta a že to, na čem se Výbor dohodne, bude mít charakter doporučení a ne závazného usnesení. Spolupředsedy byli zvoleni Pavel Lagner (Praha) a Jaroslav Černý (Ostrava). P. Lagner pak o ustavení Výboru informoval při demonstraci na Václavském náměstí.

Byla vyhlášena generální stávka na 27.listopadu.
Odpoledne se na Václavském náměstí konala demonstrace, kam přišlo 100.000 lidí. Po ní se v bytě u Křižanových sešli zástupci studentů (P. Lagner) s představiteli OF (V. Havlem, J. Křižanem, P. Oslzlým a S. Vondrou) a vydali společné prohlášení ke způsobu, vymezení a charakteru generální stávky.

V Olomouci se koná 2. setkání studentů na hale UP, je ustanoven stávkový výbor a vyhlášena okupační stávka FF (snad jako první okupační stávka v ČSSR). Za pomoci zaměstnanců n. p. Sigma je namnožen text vyhlášení generální stávky, ten je pak šířen dál studenty. 
Atmosféra je i nadále plná obav z případných represí, ale proběhne první z demonstrací u Svaté trojice. 
Prosím o další komentáře, doplnění a opravy.

Foto: P. Zatloukal