Úterý 28. listopadu 1989 Den desátý

Když čtu tuto zprávu, tak si uvědomuji, že den po generální stávce zdaleka nebylo vyhráno: komunisté na celostátním aktivu KSČ odmítli rozpuštění Lidových milicí.

Předsednictvo ÚV SSM se na svém zasedání vyslovilo „Jsme pro socialismus“. Svazáci vyjádřili souhlas s otevřeným dialogem, ale i znepokojení nad některými veřejnými vystoupeními těch, jimž se léta slova nedostávalo. Doporučilo, aby česká mládež citlivě zvažovala, kdo a co lidem říká. 
Pokračovala jednání OF s vedením státu. OF na nich žádalo demisi Federální vlády, zrušení tří článků ústavy týkajících se vedoucí úlohy KSČ a odstoupení prezidenta.
Předsednictvo Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci uvítalo omilostnění řady čs. občanů a zároveň konstatovalo, že ne všichni, jejichž osvobození bylo požadováno, byli propuštěni. Na generálního prokurátora ČSR vzneslo žádost o zveřejnění dosavadních výsledků vyšetřování zásahu 17. 11.
Generální tajemník ÚV KSČ K. Urbánek se sešel s nově zvoleným předsedou ČSL J. Bartončíkem. V jednání se shodli na tom, že řešení složité situace je třeba hledat na bázi socialismu, oproštěného od chyb minulosti. Prostředkem k tomu má být dialog, vedený bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost.

V Olomouci se dle mých mlhavých vzpomínek dostavila něco jako kocovina, po generální stávce euforii nahradilo vyčerpání. Bylo nutné znovu a znovu vysvětlovat důvody, proč dál pokračovat v okupační stávce, mám pocit, že značná část společnosti ani nevěděla, jak dál – reformovat socialismus? Tehdy ještě slogan „Havel na hrad“ byl celospolečensky neakceptovatelný. 
Na demonstracích u Trojice i v Brně na náměstí Svobody (já nebyl studentem UP, ale brněnské architektury – tam jsem ale během listopadu a prosince strávil cca 2 dny) čím dál více a déle řečnili „osmašedesátníci“, kteří sice odsuzovali zásah na Národní třídě, zároveň však burcovali pro socialismus s lidskou tváří…
Patrně ten den začal vycházet Přetlak, který nahradil do té doby živelně vycházející různé tiskové zprávy a prohlášení. 
Na UP doposud nebyl ustaven koordinační výbor OF.

Text: archív Totalita.cz, naše vlastní vzpomínky sdílené zde.
Foto: P. Zatloukal